Agernsamlerne

Hvem er vi?

Agernsamlerne så dagens lys i 2005, hvor vores æresmedlem Henning Løwenstein var initiativtageren til at få samlet en lille gruppe af seniorer i FIF Hillerød Orientering. Formålet var at få etableret et socialt fællesskab i Kompashuset efter at have været en tur i skoven med kort og kompas for at finde nogle poster i enten gang eller løb. Gruppen har siden opstarten vokset sig fra et par håndfulde til nu at være på omkring 60 Agernsamlere, hvoraf flere kommer fra andre Nordsjællandske orienteringsklubber.

Et særkende for Agernsamlerne er at de fleste af dem har forladt arbejdsmarkedet og har tiden til at kunne mødes et par gange om måneden i dagtimerne.

Hvem kan deltage?

Agernsamlerne er for klubbens ældste medlemmer i 60+ aldersgruppen. Er du allerede aktiv medlem af en anden orienteringsklub er du også velkommen til at deltage i Agernsamlingerne. Dette kræver dog at du melder dig ind i FIF Hillerød Orientering i medlemskategorien: FIF som 2. klub.

Hvad laver vi og hvornår?

Agernsamlerne afholder ”Agernsamlinger” i ulige uger fra kl. 09 til ca. 12.

Vi starter ved et mødested i skoven, som fremgår af klubkalenderen og en mail som sendes til alle som er registreret som Agernsamler. Efter turen i skoven samles vi i Kompashuset til den sociale del. Her hygger vi os med kaffe og fællessang. Derudover så er der også ofte et oplæg/fortælling fra en af Agernsamlerne, som har nogle oplevelser fra ture eller andet de gerne vil dele eller præsentere.


Hvad er vi involveret i?

Agernsamlerne er drivkræfterne bag FIF’s involvering i Find Vej i Gribskov projektet, som er et samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland, Hillerød Kommune og FIF Hillerød Orientering. Agernsamlerne står for det store vedligeholdelsesarbejde af de faste poster (røde pæle i skoven), udarbejdelse af pjecer, salg af kort og mapper samt opdatering af kortmateriale.

Et andet arrangement som Agernsamlerne står bag er afvikling af det årlige Hospitalsløb for de ansatte på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Agernsamlerne afholder årligt naturløb/skole-OL for kommunens 4. 7. klasser.

Derudover så afvikler Agernsamlerne den årlige klubstafet i FIF Hillerød Orientering, hvor det sociale aspekt er i højsædet. Efter løbet sørger Agernsamlerne for at bespise alle deltagerne ude i skoven.
 

Kontakt

Vil du vide mere om Agernsamlerne så kontakt Leif Sig, 2022 5677, leif@sig-post.dk

Indhold

Find Vej I Gribskov – historien fra 2005 til 2021

Find Vej i Gribskov – historien fra 2005 til 2021   2005              Agernsamlerne stiftes/opfindes. Henning, Kurt N., Ivar, Jens Højer, Hans Andersen, Egil Andersen, Hans

Find-vej-pælen, agernsamlernes ærespæl

Find vej i Gribskov-pælen. Servitutter: Pælen er en evigt vandrende præmie indstiftet og udført i 2010 af Jens Høyer Olesen. Præmien uddeles hvert år ved