Indmeldelse i FIF Hillerød Orientering

(Se kontingenter og mere information på https://info.fiforientering.dk/medlem/)
Tilbagekaldelse af et afgivet samtykke kan ske ved at rette henvendelse til foreningen på info@fiforientering.dk. De afgivne samtykker ophører automatisk ved udmeldelse.
Udmeldelse skal meddeles skriftligt (evt. via mail) til kasseren, forudsætning for accept af din udmeldelse er at alle økonomiske udeståender med FIF Hillerød Orientering afklaret.
Ved afsendelse af denne indmeldelse accepterer du medlemsskabet af FIF Hillerød Orientering, herunder de i vedtægterne angivne betingelser.

Indmeldelse og kontingent

Når du er meldt ind, så vil du vil du blive oprettet i Dansk Orienterings-Forbunds medlemssystem, O-service, hvor du selv kan tilmelde dig orienteringsløb i hele Danmark.
 
Du vil modtage bruger-id og kodeord til O-service særskilt, og når du er oprettet, så kan du finde en manual i O-service under Hjælp -> Manualer.
 
Du vil modtage kontingentopkrævning via Betalingsservice, hvor du også får vejledning i hvordan du tilmelder kontingentopkrævningen til Betalingsservice.