Skolekort

Kortene kan bruges til undervisning i såvel idræt, geografi og biologi, og med lidt baggrundsviden kan der også læses megen historie ud af orienteringskort over skovområderne.

Herunder finder du kort over de skoler der har orienteringskort. Ønsker du et tilbud på at få lavet et kort over din skole, så kontakt os på kort@fiforientering.dk.

Orienteringskortet

Orienteringskortet er et specialtegnet kort til brug for orienteringsløb, leg og læring.

Kortet er meget præcist og har mange detaljer. Orienteringskort kan være tegnet til almindelig orientering – her bruge en kortnorm – en tegnemåde som meget passer til skov og til målestok fra 1:7.500 (1 cm = 75 m) og 1:10.000 (1cm = 100 m).

I dag løbes der også orientering i det åbne land og i byområderne og her bruges en specialnorm – sprintnorm der passer til målestok fra 1:2.000 (1 cm= 20 m) til 1:5.000 (1 cm = 50 m) – her kan selv de mindste detaljer så som lygtepæle, bænke osv. også ses på kortet. De fleste skoleorienteringskort vil i fremtiden blive tegnet efter denne norm.

Brug orienteringskortet i undervisningen

På siden https://www.findveji.dk/introduktion/for-skoler har vi samlet informationer og link til brug for dig der skal  benytte vores kort i undervisningen.

Ønsker du et tilbud på at få lavet et kort over din skole, så kontakt os på kort@fiforientering.dk.

Download kort

Rettighed til vores kort

Det er forbudt at kopiere eller på anden måde at gengive vore kort uden aftale, uanset om det er gratis kort eller kort som du har betalt for.

På skolerne er der opsat poster, med numre og bogstavkoder

Hvis du opdager ændringer på kortet, så send en mail til kort@fiforientering.dk med en beskrivelse af hvad der er ændret, så aftaler vi en revidering af kortet med skolen.

De filer du downloader er i PDF format og passer til udskrift i A4. Filerne indeholder mindst 2 sider, hvor den ene side er et blankt kort og den anden side er et kort, med placeringen af alle de faste poster vi har opsat i området. For filer der indeholder flere end 2 sider, er de resterende sider vores forslag til baner.