Æresmedlemmer

Foreningens vedtægter §4 stk. 5 indeholder følgende:

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Bestyrelsen har på møde den 28.10.2014 vedtaget følgende retningslinjer til supplering af ordlyden i vedtægterne.

Æresmedlemmer i FIF Hillerød Orientering indstilles til generalforsamlingen af bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer menige medlemmer til at foreslå kandidater med en motiveret indstilling. Æresmedlemmer optages ud fra følgende kriterier:

  • Æresmedlemmet anerkendes af generalforsamlingen for at have ydet en ekstraordinær indsats for klubbens virke eller orienteringssporten i Hillerød.
  • Æresmedlemmet er bredt anderkendt blandt klubbens nuværende medlemmer, og har formået at påvirke alle klubbens medlemmer, på tværs af aldersskel og hvilket niveau sporten udøves på.

Nuværende æresmedlemmer

Emil Olesen (2021)

Henning Løwenstein (2021)

Betty Folino (2015)

Jørgen Chr. Nielsen (2001)