Medlem - hvorfor og hvordan?

Hvorfor?

Klubben er et et fællesskab, der skaber og tilbyder orienterings-oplevelser. Hvis du skal løbe mere end de indledende introduktionsløb, skal du være medlem.

Der er nu også en række rigtigt gode grunde til at være medlem:

 • Du kan deltage i løb under Dansk Orienteringsforbund
 • Du får tilbudt træning og sparring – præcis til dig
 • Du deltager gratis i alle træninger og ugentlig gymnastik (kun vinter)
 • Du deltager gratis i 3 divisionsmatcher om året – store og festlige løb, hvor vi som klub kæmper mod andre klubber. Hele klubben deltager – og det er super hyggeligt.

Sidst, men ikke mindst – du deltager i klubbens sociale liv, deler dine fantastiske løbeoplevelser med kammeraterne, deltager i klubture til ind- og udland – det er et helt liv værd…

Hvordan?

De fleste starter deres liv i klubben ved  – uden papir eller betaling af nogen art – at møde op til nogle træningsløb. Når du har prøvet det et par gange, skal du melder dig ind i klubben for fortsat at kunne deltage. 

Indmeldelse og udmeldelse

Udmeldelse foregår ved at sende en mail til kasseren. Du bedes påse at alle økonomiske udeståender med klubben er afklaret inden vi kan acceptere din udmeldelse.

Årskontingent

 • Ungdom (0-9 år) 300,00

  Fristart - Klubtilskud til kurser og lejre - Træning i orienteringsteknik - Vintergymnastik

 • Ungdom (10-20 år) 600,00

  Fristart - Klubtilskud til kurser og lejre - Træning i orienteringsteknik - Vintergymnastik

 • Senior (fra 21 år) 800,00

  Træning i orienteringsteknik - Vintergymnastik

 • FIF som 2. klub 400,00

  Træning i orienteringsteknik - Vintergymnastik

 • Passiv 400,00

  Vintergymnastik

Der er mulighed for reduceret kontingent for medlemmer der har et særligt behov for det, send en kortfattet ansøgning til formanden.

Fristartsordning for børn og unge

Tilmelding
Du skal ikke tilmelde dig ordningen, børn og unge (<= 20 år) er altid med i fristartordningen.

Ikke start
Hvis man tilmelder sig et løb, som er dækket af fristartordningen, og ikke starter, skal man selv betale den fulde start afgift.

Divisionsmatcher
Divisionsturneringens 2 (forhåbentlig 3) løb dækkes under alle omstændigheder af klubben.

Dækning
Fristartordningen dækker startafgift til alle løb i ind- og udland, hvor deltageren stiller op for FIF Hillerød.
Der er dog et max. på 2.000 kr. excl. divisionsmatcher.
Etapeløb1) dækkes ikke.
Det er løberens egen opgave at sørge for at dokumentation for betalte startafgifter i udlandet, der kan dækkes under fristartsordningen, bliver fremsendt til startkonto administartor.

1) 
Et løb der afvikles over flere dage i træk (evt. afbrudt af en enkelt hviledag), hvor der kåres en samlet vinder efter sidste etape er et etapeløb.
Etapeløb er ikke løbsserier over flere dage, hvor der er en uge eller mere mellem de enkelte etaper (f.eks. Natcup, SM Nat, Vintercup m.fl.)

EKT
Leje af EKT-brikker (Emit og SportIdent) dækkes ikke, idet løberne opfordres til at købe egne brikker.

Indhold