Vision og mission

Mission

Centreret omkring orienteringssporten, vores klubhus samt skovene omkring Hillerød, tilbyder vi en lang række aktiviteter tilpasset alle niveauer og aldersgrupper for såvel familier som enkeltpersoner.

Vi ønsker til stadighed at udvikle klubben og dens medlemmer, så medlemmernes glæde til sporten og fællesskabet i klubben bevares og styrkes.

Vision

Vi stræber efter at være Danmarks bedste orienteringsklub, og vi tilbyder optimale muligheder for at dyrke orienteringssporten uafhængig af alder, niveau og ambition.

Vi ønsker at være anerkendt som en fremragende arrangør af orienteringsarrangementer, der kan tiltrække deltagere fra hele verden.