You are currently viewing Find-vej-pælen, agernsamlernes ærespæl

Find-vej-pælen, agernsamlernes ærespæl

Find vej i Gribskov-pælen.

Servitutter:

Pælen er en evigt vandrende præmie indstiftet og udført i 2010 af Jens Høyer Olesen.

Præmien uddeles hvert år ved Agernsamlernes julefest.

Begrundelsen for uddelingen bestemmes af sidste års modtager, der også bestemmer hvem der skal være årets modtager.

Årets uddeler stiller en passende flaske i pælen til uddelingen.

Modtageren kan ikke være forrige års modtager.

2010 –        uddeles pælen til Henning Løwenstein for hans store flid og arbejde med gennem 6 år at have lavet og udsat baner til vores onsdagssamlinger.

2011 –        uddeles pælen til Morten Grove Jacobsen for med smittende engagement og stor arbejdsindsats at påtage sig opgaven med at lede ”Find vej i Gribskov”.

2012 –        uddeles pælen til Kurt Iver Nielsen for hans store indsats med at vedligeholde pælene i Find vej i Gribskov og utrættelige salgsarbejde, der har muliggjort finansieringen af yderligere ”Find vej” projekter.

2013 –        uddeles pælen til Leif Sig for hans store indsats som projektleder for Find vej i Skovskolen, – Eghjorten, – Egedam, – Præstevang, – Hillerød, projekter der alle nyder stor interesse hos mange naturelskere og turister og dermed er virkelig god reklame for FIF Hillerød Orientering.

2014 –        uddeles pælen til Røde – et koryfæ i orienteringsverdenen og hos Agernsamlerne.

2015 –        uddeles pælen til Ivar Berg-Sørensen – han er en altid aktiv og meget vidende deltager i det sociale samvær i Agernsamlerne.

2016 –        uddeles pælen til Lisbeth G. Larsen – hun må være den mest vindende efter sine mange år i sporten

2017 –        uddeles pælen tilJørgen Chr. Nielsen for sit mangeårige engagement i klubben til stor inspiration for os alle

2018 –        uddeles pælen til Karsten Funder for sine mange initiativer til glæde og gavn for klubben, fx hospitalsløbet, frit-løbene og klubstafetten

2019 –        uddeles pælen til Thorkild Sørensen, for et langt og ansvarligt liv i klubben – og for at springe til som stævneleder for klubstafetten

2020 –        uddeles pælen til Bjarne Skram, for altid beredvillig og kvalificeret hjælp til etablering af stævnepladser mv.

2021 –        uddeles pælen til Henrik Søchting, for på sin egen stille måde altid at stille op som hjælper. Hyppig inddrager af agernsamlerposterne.

2022 –       uddeles pælen til Betty Folino, for at være kendt af “alle” i O-Danmark, og for at tage i mod med knus til første løb i klubben.

 

Eva Sig

Via O-Service (import)