You are currently viewing Find Vej I Gribskov – historien fra 2005 til 2021

Find Vej I Gribskov – historien fra 2005 til 2021

Find Vej i Gribskov – historien fra 2005 til 2021

 

2005              Agernsamlerne stiftes/opfindes. Henning, Kurt N., Ivar, Jens Højer, Hans Andersen, Egil Andersen, Hans Slot, Lisbeth og Leo, Morten og Birgit, Svend Funder, Torben til første julefrokost.

2006              Carsten Dahl foreslår, med rend og hop i Tisvilde Hegn som forbillede, at opsætte et antal faste poster i Gribskov

2007              Med Morten Grove som tovholder, igangsætter Agernsamlerne et projekt med, i samarbejde med kommunen og Naturstyrelsen, at sætte faste poster i skoven, finde 130 postplaceringer og få dem godkendt, male 130 pæle røde, udarbejde pjece om 40 af posternes særlige historie, male 130 pæle, gps-positioner, baneforslag og postdefinitioner, skaffe 130 skilte med logo og 130 skilte med nummer – og skaffe penge til at etablere med hæfter, kort, postbeskrivelser mm.

2008              Aftale mellem FIF Hillerød, Hillerød Kommune og Naturstyrelsen indgås gældende fra 1. dec. 2008 til 1.12. 2018 (Hillerød Sundhed:30.000 kr., Hillerød Fritid 5.000 kr., Nordea Fonden 25.000 kr. til etablering – og Hillerød Kommune 5.000 kr. årligt til drift)

      10 årig aftale – til 2018

      Formål: Hovedformålet med projektet er at få den brede befolkning ud i naturen og dyrke motion.          Projektet rummer flere tilbud på tværs af interesser, som gør det attraktivt for mange forskellige brugergrupper.

      Til etablering kommunen 35.000 kr.   Fonde (Nordea) 25.000 kr.

      Hillerød årlig ydelse på 5.000 kr.

      Parterne mødes hvert andet år

      Regnskab fremlægges for parterne – særlig konto i FIF Hillerød

      Ingen skal tjene på projektet

2009              I maj graves 130 pæle ned i Gribskov, Selskov og Tyskeplantagen  

(”Det er jo bare 10 pæle om dagen i 13 dage!”)

                      I juni indvielse af Find vej i Gribskov ved Ottevejskrydset.

                      Salgssteder: Skovskolen, Nødebo Købmanden, Gadevang Købmanden, Boghandlerne i Hillerød, Fredensborg og Helsinge, Spejdersport, Hillerød Bibliotek og turistkontoret

2010              Udfærdiges og trykkes pjecer til de 6 parkeringspladser på kortet

                      Flotte hjemmesider af Anders Klinting

2011              DOF etablerer Find Vej I DK – støtte til lokale projekter

                      Find vej i Hillerød etableres                     20 fotoposter i Hillerød

                      Find vej i Præstevang etableres      27 faste poster og 10 fotoposter

                      Find vej i Skovskolen etableres               15 faste poster

                      Find vej i Præstevang, Find vej i Egedam og Find vej i Hillerød indgås – der udfærdiges allonge til aftalen hvor Hillerød Kommunes driftstilskud hæves til 10.000 kr. årligt – og 15 kr. pr. mappe til  klubben (Karsten Funder)

                      Islandske heste tilbagelægger100 km på 2 mdr. til alle posterne

2012              Find vej i Egedam etableres                     34 faste poster og 10 fotoposter

Første nationale Find vej-dag fra Kompashuset

2013              Find vej i Eghjorten etableres                  30 faste poster og 10 fotoposter

                      Find vej dag fra Eghjorten (Kronprinsen var der!)

2014              Find vej i Skævinge etableres                  25 faste poster

                      Find vej dag fra Kompashuset

2015              Find vej dag fra Eghjorten

                      Leveres nyt kort til mapperne (betalt af FVIG)

2016              Find vej dag fra Byskolen

2017              Find vej i Selskov               29 faste poster (7 fra FVIG)

2018              Find vej i Kongernes Nordsjælland – oversigt over alle tilbud

2018 (2019)  Aftalen fornys 5 år til 2023

      Formål: Hovedformålet med projektet er at flere kommer ud i naturen og dyrke motion – at flere får kendskab til og glæde ved brug af kort og kompas, at udbrede kendskabet til Gribskovs historie og storslåede natur

      Projektet rummer flere tilbud på tværs af interesser, som gør det attraktivt for mange forskellige brugergrupper.

      Hillerød årlig ydelse på 10.000 kr.

      Parterne mødes hvert år

      Regnskab og budget fremlægges for parterne – særlig konto i FIF Hillerød

      Ingen skal tjene på projektet

 

2021              Nye pjecer ved p-pladserne med større kortudsnit

2022              Stillezoner indføres – fladefærdsel forbudt i disse (11 pæle skal væk)

2023              Hvad skal der ske med aftalen?

Historien fortalt og oplevet af 😉 Leif

Eva Sig

Via O-Service (import)