Indbydelse/Bulletin 1 – Opdateret/Changed

Ændring:  Frank Krogsgaard er rettet til Frank Krogsgaard Johansen
 
Change: Frank Krogaard changed to Frank Krogsgaard Johansen