Hjemmeside og indbydelser er opdateret

Hjemmesiden har gennemgået en større tekstmæssig gennemskrivning, derudover er indbydelser for hhv. lang og mellem er tilrettet på enkelte punkter.