You are currently viewing Vil du gøre rent i Kompashuset?

Vil du gøre rent i Kompashuset?

To af klubbens rengøringsassistenter og vores rengøringskoordinator stopper efter sommerferien, og derfor søger vi nye rengøringsassistenter og en ny koordinator for rengøringen i vores klubhus, Kompashuset.

Rengøringsassistenter

Rengøringsassistenternes opgave er at gøre rent i Kompashuset én gang om ugen fra torsdag til mandag uden for skoleferierne og i ferietiden gøres der rent efter behov.

Rengøringsopgaverne omfatter støvsugning og vask af alle gulve, rengøring af brusebade og toiletter, tømning af skraldespande, opfyldning (håndklæder, viskestykker, toiletpapir mm.), vanding af planter, vask af flader, afstøvning af vægge og lofter, vinduespudsning af vinduer i indvendige døre, oprydning i og rengøring af køkken, køleskabsoprydning og lugning af ukrudt.

Alle opgaverne er ikke nødvendige hver gang, men skal gøres når der er behov.

Første prioritet til jobbet som rengøringsassistent er klubbens ungdomsløbere, og du skal være fyldt 15 år. Rengøringsopgaven er aflønnet med 100 kr. i timen, og den ugentlige rengøring tager fire timer.

Vores mål er at have tre rengøringsassistenter.
 

Rengøringskoordinator

Koordinatorens opgaver er udarbejdelse af halvårlige rengøringsplaner, indkøb af rengøringsmidler, vask af håndklæder mm., revision af opgavelisten, kontrol af rengøringen, koordination med hyttevagterne samt kontaktperson til rengøringsholdet.

Koordinatoropgaven er ulønnet og vi ser gerne af det er et medlem af klubben, som påtager sig opgaven. Vi er også åbne for, at koordinatoropgaven varetages af en af rengøringsassistenterne, hvor opgaven i givet fald vil være aflønnet.
 

Har du spørgsmål til rengøringsopgaverne, så kontakt nuværende rengøringskoordinator Sandra Simonsen på sandragautschi@gmail.com.

Hvis du vil søge en af stillingerne, så en kortfattet ansøgning til kasserer Peter Dyrsting på kasserer@fiforientering.dk eller på sms til 51821967 senest den 31. juli 2022. Klubbens bestyrelse træffer beslutning om ansættelse.

Kompashuset ligger på Ødamsvej 36 i Hillerød.

Peter Dyrsting

Via O-Service (import)